Trippy Tip

Termeni și Condiții

plane

Bine ați venit la Trippy.ro

Acești termeni și condiții descriu regulile și regulamentele de utilizare a site-ului Trippy.ro.

Prin accesarea acestui site web, presupunem că acceptați acești termeni și condiții în întregime. Nu continuați să utilizați site-ul Trippy.ro dacă nu acceptați toți termenii și condițiile menționate în această pagină.

Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și condiții, Declarației de confidențialitate și Avizului de declinare a responsabilității și oricărui sau tuturor Acordurilor: “Client”, “Dumneavoastră” și “Dumneavoastră” se referă la dumneavoastră, persoana care accesează acest site web și acceptă termenii și condițiile Companiei. “Compania”, “Noi înșine”, “Noi”, “Compania noastră” și “Noi”, se referă la Compania noastră. “Partea”, “Părțile” sau “Noi”, se referă atât la Client, cât și la noi înșine, sau fie la Client, fie la noi înșine. Toți termenii se referă la oferirea, acceptarea și luarea în considerare a plății necesare pentru a întreprinde procesul de asistență din partea noastră pentru Client în cel mai adecvat mod, fie prin întâlniri formale cu durată determinată, fie prin orice alt mijloc, în scopul expres de a satisface nevoile Clientului în ceea ce privește furnizarea serviciilor/produselor declarate ale Companiei, în conformitate cu și sub rezerva legislației în vigoare din Statele Unite ale Americii. Orice utilizare a terminologiei de mai sus sau a altor cuvinte la singular, plural, majuscule și/sau el/ea sau ei/ele, sunt considerate ca fiind interschimbabile și, prin urmare, ca referindu-se la același lucru.

Cookie-uri

Utilizăm utilizarea de cookie-uri. Utilizând site-ul Trippy.ro, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica de confidențialitate Trippy.ro.

Cele mai multe dintre site-urile web interactive moderne folosesc cookie-uri pentru a ne permite să recuperăm detaliile utilizatorului pentru fiecare vizită. Cookie-urile sunt folosite în unele zone ale site-ului nostru pentru a permite funcționalitatea acestei zone și ușurința de utilizare pentru cei care ne vizitează. Unii dintre partenerii noștri afiliați / publicitari pot utiliza, de asemenea, cookie-uri.

Licență

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Trippy.ro și/sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de pe Trippy.ro Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Puteți vizualiza și/sau tipări paginile din Trippy.ro pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor stabilite în acești termeni și condiții.

Comentarii ale utilizatorilor

    Prezentul acord începe la data prezentului contract.

    Anumite părți ale acestui site web oferă utilizatorilor posibilitatea de a posta și de a face schimb de opinii, informații, materiale și date (“Comentarii”) în zone ale site-ului web. Trippy.ro nu filtrează, nu editează, nu publică și nu revizuiește Comentariile înainte de apariția lor pe site-ul web, iar Comentariile nu reflectă punctele de vedere sau opiniile Trippy.ro, ale agenților sau afiliaților săi. Comentariile reflectă punctul de vedere și opinia persoanei care postează un astfel de punct de vedere sau opinie. În măsura permisă de legile aplicabile, Trippy.ro SERVICE nu va fi responsabil sau răspunzător pentru Comentarii sau pentru orice pierdere, cost, răspundere, daune sau cheltuieli cauzate și sau suferite ca urmare a utilizării și/sau publicării și/sau apariției Comentariilor pe acest site.

    Trippy.ro își rezervă dreptul de a monitoriza toate Comentariile și de a elimina orice Comentariu pe care îl consideră, la discreția sa absolută, ca fiind inadecvat, ofensator sau care încalcă în alt mod acești Termeni și Condiții.

    Garantați și declarați că:

        Aveți dreptul de a posta Comentariile pe site-ul nostru web și aveți toate licențele și consimțămintele necesare pentru a face acest lucru;

        Comentariile nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, brevete sau mărci comerciale, sau alte drepturi de proprietate ale unor terțe părți;

        Comentariile nu conțin materiale defăimătoare, calomnioase, ofensatoare, indecente sau ilegale sau materiale care reprezintă o încălcare a vieții private.

        Comentariile nu vor fi folosite pentru a solicita sau promova afaceri sau obiceiuri sau pentru a prezenta activități comerciale sau activități ilegale.

    Prin prezenta, acordați Trippy.ro o licență neexclusivă, fără redevențe, pentru a utiliza, reproduce, edita și autoriza pe alții să utilizeze, reproducă și editeze oricare dintre Comentariile dvs. în orice formă, format sau mediu.

Hyperlinking către conținutul nostru

    Următoarele organizații se pot conecta la site-ul nostru web fără aprobare prealabilă scrisă:

        Agenții guvernamentale;

        Motoare de căutare;

        Organizații de știri;

        Distribuitorii de anuare online, atunci când ne includ în anuar, pot crea un link către site-ul nostru web în același mod în care creează hyperlink-uri către site-urile web ale altor întreprinderi listate; și

        Întreprinderile acreditate la nivel de sistem, cu excepția organizațiilor non-profit, a centrelor comerciale de caritate și a grupurilor de strângere de fonduri pentru caritate, care nu pot avea un hyperlink către site-ul nostru web.

    Aceste organizații pot avea un link către pagina noastră de pornire, către publicații sau către alte informații de pe site-ul web, atât timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelătoare; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, susținerea sau aprobarea părții care face legătura și a produselor sau serviciilor sale; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

Este posibil să luăm în considerare și să aprobăm, la discreția noastră exclusivă, alte cereri de linkuri din partea următoarelor tipuri de organizații:

        surse de informații de consum și/sau de afaceri cunoscute în mod obișnuit, cum ar fi Camerele de Comerț, Asociația Americană a Automobilului, AARP și Uniunea Consumatorilor;

        site-uri comunitare dot.com;

        asociații sau alte grupuri care reprezintă organizații caritabile, inclusiv site-uri de donații caritabile,

        distribuitori de anuare online;

        portaluri de internet;

        firme de contabilitate, de avocatură și de consultanță ai căror clienți principali sunt întreprinderi; și

        instituții de învățământ și asociații comerciale.

        Afilieri ale companiilor de găzduire hiperlinkuri

        conținut de oferte de călătorie și motoare de căutare pentru călătorii.

Vom aproba cererile de linkuri din partea acestor organizații dacă stabilim că: (a) link-ul nu ar reflecta în mod nefavorabil asupra noastră sau a întreprinderilor noastre acreditate (de exemplu, asociațiile comerciale sau alte organizații care reprezintă tipuri de afaceri inerent suspecte, cum ar fi oportunitățile de lucru la domiciliu, nu vor fi autorizate să se conecteze); (b)organizația nu are un istoric nesatisfăcător cu noi; (c) beneficiul pentru noi din vizibilitatea asociată cu hiperlinkul depășește absența acestuia ; și (d) în cazul în care link-ul se află în contextul informațiilor generale despre resurse sau este în concordanță cu conținutul editorial dintr-un buletin informativ sau un produs similar care promovează misiunea organizației.

Aceste organizații pot crea un link către pagina noastră de pornire, către publicații sau către alte informații de pe site-ul web, atâta timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelătoare; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, susținerea sau aprobarea părții care face legătura și a produselor sau serviciilor sale; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

Dacă vă numărați printre organizațiile enumerate la punctul 2 de mai sus și sunteți interesat să vă conectați la site-ul nostru web, trebuie să ne notificați prin trimiterea unui e-mail la adresa Vă rugăm să includeți numele dumneavoastră, numele organizației dumneavoastră, informații de contact (cum ar fi un număr de telefon și/sau o adresă de e-mail), precum și URL-ul site-ului dumneavoastră, o listă a tuturor URL-urilor de la care intenționați să vă conectați la site-ul nostru web și o listă a URL-ului (URL-urilor) de pe site-ul nostru către care doriți să vă conectați. Așteptați 2-3 săptămâni pentru un răspuns.

Organizațiile aprobate pot crea hyperlink-uri către site-ul nostru web după cum urmează:

  • Prin utilizarea denumirii noastre corporative; sau
  • prin utilizarea localizatorului uniform de resurse (adresa web) la care se face legătura; sau
  • prin utilizarea oricărei alte descrieri a site-ului nostru web sau a materialului la care se face legătura, care are sens în contextul și formatul conținutului de pe site-ul părții care face legătura.

Nu va fi permisă utilizarea logo-ului Trippy.ro sau a altor elemente artistice pentru crearea de link-uri în absența unui acord de licență pentru marcă comercială.

Cadre de referință

Fără aprobare prealabilă și permisiune scrisă expresă, nu aveți voie să creați rame în jurul paginilor noastre web sau să folosiți alte tehnici care modifică în vreun fel prezentarea vizuală sau aspectul site-ului nostru web.

Rezervarea drepturilor

Ne rezervăm dreptul, în orice moment și la propria discreție, de a vă solicita să eliminați toate linkurile sau orice link anume către site-ul nostru web. Sunteți de acord să eliminați imediat toate legăturile către site-ul nostru web la o astfel de solicitare. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și condiții și politica sa de creare de linkuri. Continuând să vă conectați la site-ul nostru web, sunteți de acord să vă supuneți și să respectați acești termeni și condiții de conectare.

Eliminarea legăturilor de pe site-ul nostru web

În cazul în care considerați că orice link de pe site-ul nostru web sau orice site web legat este inacceptabil din orice motiv, ne puteți contacta în acest sens. Vom lua în considerare cererile de eliminare a linkurilor, dar nu vom avea nicio obligație de a face acest lucru sau de a vă răspunde direct.

Deși ne străduim să ne asigurăm că informațiile de pe acest site web sunt corecte, nu garantăm că acestea sunt complete sau exacte; de asemenea, nu ne angajăm să ne asigurăm că site-ul web rămâne disponibil sau că materialul de pe site este actualizat.

Răspunderea pentru conținut

Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice conținut care apare pe site-ul dvs. web. Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne apărați împotriva tuturor reclamațiilor care decurg din sau se bazează pe site-ul dvs. web. Niciun link (link-uri) nu poate apărea pe nicio pagină a site-ului dvs. web sau în niciun context care să conțină conținut sau materiale care pot fi interpretate ca fiind calomnioase, obscene sau criminale, sau care încalcă, încalcă în alt mod sau pledează pentru încălcarea sau alte încălcări ale drepturilor unei terțe părți.

Renunțare de răspundere

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, excludem toate declarațiile, garanțiile și condițiile referitoare la site-ul nostru web și la utilizarea acestui site web (inclusiv, fără a se limita la, orice garanții implicite prin lege în ceea ce privește calitatea satisfăcătoare, adecvarea la scop și/sau utilizarea unei atenții și competențe rezonabile). Nimic din această clauză de renunțare nu va:

  • limita sau exclude răspunderea noastră sau a dvs. pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență;
  • nu va limita sau exclude răspunderea noastră sau a dumneavoastră pentru fraudă sau declarații frauduloase;
  • să limiteze oricare dintre responsabilitățile noastre sau ale dumneavoastră în orice mod care nu este permis de legislația aplicabilă; sau
  • să excludă orice răspundere a noastră sau a dumneavoastră care nu poate fi exclusă în temeiul legislației aplicabile.

Limitările și excluderile de răspundere stabilite în această secțiune și în alte părți ale acestei declarații de renunțare: (a) fac obiectul paragrafului precedent; și (b) reglementează toate răspunderile care decurg din declarația de renunțare sau în legătură cu obiectul acestei declarații de renunțare, inclusiv răspunderile care decurg din contract, din răspundere delictuală (inclusiv neglijență) și pentru încălcarea obligațiilor legale.

În măsura în care site-ul web și informațiile și serviciile de pe site-ul web sunt furnizate gratuit, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună de orice natură.

Informații de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la oricare dintre termenii noștri, vă rugăm să ne contactați.